Obchodní podmínky

Prodávající
Petr Tauš
Na Vyhlídce 31
68201,Vyškov
I.Č.: 01028073
D.I.Č: CZ7601194700

Kupující

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která pro vyřízení objednávky předá prodávajícímu kontaktní údaje.

Právní vztahy prodávajícího a kupující se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele a také předpisy souvisejícími.

Nákupem nevzniká kupujícímu žádné právo na použití materiálů z věci prodávajícího.

2. Provozní doba

Objednávky vytvořené v internetovém obchod http://nutrition-shop.cz jsou přijímány 24 denně 7 dní v týdnu 365 dní v roce. Expedice zboží probíhá pouze v pracovních dnech.

Objednávky zadané jako osobní odběr na kamenné prodejně (Fitness shop, Jiráskova 274/5,Vyškov, 68201, nebo Fitness shop, Víta Nejedlého 601, Dědice) budou rezervovány 5 pracovních dní.

3. Objednávání a ceny

Ceny zveřejněné na http://nutrition-shop.cz jsou vždy platné a rozhodující pro objednávku, zákazník dostane zboží za aktuální cenu v okamžik nákupu.

Objednávky jsou přijímány přes internetový obchod http://nutrition-shop.cz nebo email nutritionshopcz@gmail.com

4. Odstoupení od smlouvy, zrušení objednávky

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů a již odeslané či jím přijaté zboží vrátit nejlépe v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit (písemně) od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí objednávky, a to v případě, že byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku a zboží bylo doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

  • odeslat dopis (v písemné formě na adresu prodávajícího nebo v elektronické formě na adresu nutritionshopcz@gmail.com) s informací o úmyslu odstoupit od kupní smlouvy s uvedením čísla kupní smlouvy (čísla faktury), čísla svého bankovního účtu, data a svého podpisu,
  • zboží je nutné doručit na shora uvedenou adresu prodávajícího spolu s kopií uvedeného dopisu; zboží odesílané zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní spolu s kopií dokladu o zaplacení; zboží se nesmí posílat na dobírku (v takovém případě nebude vyzvednuto); doporučujeme zboží pojistit,
  • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze za zboží převodem na kupujícím uvedený bankovní účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží; hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze,
  • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude kupující moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět; prodávající je v takovém případě oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Kupující nemůže odstoupit od smluv v těchto případech:

  • v případě, že objednané zboží bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, stejně tak v případě, že se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

V případě, že se zbožím byly kupujícímu dodány zdarma dárky, je kupující povinen v případě vrácení zboží vrátit i tyto poskytnuté dárky.

5. Platební podmínky

Platbu za objednané zboží je možné uskutečnit následujícími způsoby:

  • v hotovosti při doručení zboží na dobírku (hotovost přebírá pracovník přepravce),
  • bankovním převodem,

6. Dodací podmínky

Zboží je možné zákazníkovi předat následujícími způsoby:

  • zaslání prostřednictvím České pošty obchodním balíkem
  • zaslání balíkem přepravní službou PPL
  • zaslání balíkem přes ZÁSILKOVNU

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na adresu nutritionshopcz@gmail.com. V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu.

7. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými zákonnými předpisy České republiky. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura).

8. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky. Kupující souhlasí, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být použita pro zasílání komerčních sdělení prodávajícího. Kupující má však v každý okamžik právo další zasílání těchto sdělení odmítnout.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.